• lifeisourchoice@gmail.com

Tag Archive ELTAC

ELTAC EBK-19 | 開箱 | 歐頓電熱水壺 好用嗎? 電熱水壺哪裡重要?

最近家裡的快煮壺有問題,煮完水中居然有塑膠碎屑,這裡就不說是哪家了!很恐怖啊! 昨天到Hola逛街,剛好看到這台 ELTAC EBK-19 歐頓電熱水壺 覺得價格便宜,外觀又大方耐看就買了,以下是開箱文,看看到底如何?! 

ELTAC EBK-19